برخی از امکانات این نرم افزار املاک : تعریف انواع فایل، سیستم فایلینگ جامع و امکان مدیریت و آرشیوگذاری انواع ملک با قابلیت جستجوی پیشرفته و ثبت شرایط جستجو برای متقاضی، مدیریت انواع قرارداد ها و قولنامه های ملکی،  سیستم صندوق دریافت و پرداخت، سیستم چک و بانک، تحت شبکه و مدیریت انواع آژانس املاک و …