حمله هکرها به اطلاعات بیش از 600 هزار کاربر

حمله هکرها به اطلاعات بیش از 600 هزار کاربر

Equifx معتقد است که یک جامعه آماری بزرگی در سال جاری و آن هم در بریتانیا مورد حمله هکرها قرار گرفته‌اند، جالب‌تر آن است که این جامعه آماری حتی قابلیت رسیدن به واژه میلیون را نیز دارا بود. حمله هکرها به کاربران در بریتانیا در طول هر سال خبرهای زیادی را هر چند مدت مبنی...